فرم مشخصات پرداخت

2 + 0 = ?

شماره حساب

شماره کارت:
6219-8610-3519-8794
شماره حساب:
828-800-1252555-2
بانک سامان
به نام محمدرضا سعیدی

پس از واریز مبلغ سفارش به حساب این فرم را تکمیل و ارسال کنید. سفارش شما بعد از تایید اطلاعات واریز پیگیری و ارسال خواهد شد.
تشکر از اعتماد شما